Användarvillkor

Algemeen
In dit contract zijn deze algemene voorwaarden opgenomen, die prevaleren boven alle andere voorwaarden. Segenn behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. U bent verantwoordelijk voor het lezen van de algemene voorwaarden en kunt niet doorgaan met uw aankoop totdat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

Vrijwaring
U stemt ermee in Segenn te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site en/of uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Segenn is niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging of niet-levering van goederen die u hebt besteld of voor enige schade of defect aan geleverde goederen die is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten redelijke controle, inclusief, zonder beperking, stakingen, uitsluitingen en andere arbeidsconflicten, uitval van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of enige andere natuurramp of ongeval.